Univerzita veterinárskeho lekárstva

Výskumný ústav veterinárnej medicíny

 Rámcová odborná náplň ústavu:

 

Adresa:

Univerzita veterinárskeho lekárstva

Výskumný ústav veterinárnej medicíny

Komenského 73

041 81 Košice

 

E-mail: vuvm@vuvm.sk

http:// www.vuvm.sk

 Riaditeľ:

MVDr. Alojz Bomba, PhD

 

Telefón: +421-55-6335246

e-mail: bomba@vuvm.sk

http:// www.vuvm.sk


(c) venglovsky 2003  venglov@vuvm.sk