odelenie bakteriológie

a hybridomových technológií


Vedúci oddelenia: MVDr. Vasiľ Milan, CSc.Vasil@vuvm.sk
 MVDr. Juraj Elečko, CSc. elecko@vuvm.sk
 MVDr. Fotta Marián, CSc.Fotta@vuvm.sk
 MVDr. Kalináčová VieraKalinacova@vuvm.sk
   
   

 

Pracovisko svoju vedecko-výskumnú činnosť zameriava na:


(c) venglovsky 1999  vuvm@vuvm.sk